“La talebe ve La Redde”

2010-05-23 12:17:00

                                                  “La talebe ve La Redde”   istemek  yok verilirse reddetmek de yok ...   A.BAKİHAN SORGUN Devamı

:)ebessüm et daima..

2010-05-14 09:26:00

El kahkahatü minel şeytan et tebessümü miner Rahman kahkaha seytandan tebessüm Rahmandan dır..   A.BAKİHAN SORGUN Devamı

Medet ey,

2009-09-16 23:03:00

Medet ey, varlıkların varlık sebebi en yüce varlık, Medet ey kâinatın hem çekirdeği, hem meyvesi olan... Medet ey, kâinat kitabının ayet-ül kübrâsı... Medet ey kâinat kitabını okuyan ve manalandıran... Medet ey, kâinat kitabını yazan kalemin kâtibinin Nur’dan mürekkebi Medet ey Cenab-ı Hakk’ın tercüman-ı natıkı Medet ey kâinatın ruhu... Medet ey evrenin aklı... Medet ey gaye-i hilkat ve hayatın hayatı Medet ey bütün nimet hazinelerinin anahtarı... Medet ey yeryüzü kendisine mescid kılınan... Medet ey yeryüzü bahçesinin andelib-i zîşânı *** Medet ey Kitab-ı Mübin’de, “Le amrük” hitabıyla hayatı üzerine yemin edilen... Medet ey Amine’nin rüyası, İbrahim’in duası, İsa’nın muştusu... Medet ey Tevrat’ın Münhemenna’sı... Medet ey Şuayb’ın sahifelerindeki müşeffah... Medet ey Zebur’da ki el-muhtar... Medet ey İbrahim’in dilindeki Mazmuz... Medet ey İncil’in Sahib-üt Tac’ı Medet ey Faraklit Medet ey Kuran’ın Muhammedi... Medet ey, “daha dünyaya gelmeden müminleri” bulunan... Medet ey Resullerin seyyidi... Medet ey bütün kitapları, bütün dinleri, bütün yolları kendinde toplayan. Medet ey divan-ı nübüvvetin hâtemi *** Medet ey damar ve kökleri enbiya Medet ey dal ve budakları evliya Medet ey, şah-ı mümecced Medet ey cümle evliyanın şahı Medet ey seyyid-ül enâm... Medet ey, gidret-ül münteha’nın yegâne konuğu Medet ey kab-ı kaseynin sahibi... Medet ey rahmeten lil âlemin... Medet ey, şefial müznibin Medet ey sadık-ıl va’dil emin Medet ey, beşiran ve nezirâ Medet ey, sirâcen ve münirâ Medet ey ... Devamı